تبلیغات
دانلودمداحی - تعرفه قیمت تبلیغات در سایت

code by >> 
www.best-blog.tk

code by >> 
http://shoor.rozblog.com

قیمت های تبلیغات
یک ماهه:12000هزارتومان
دوماهه: 20000هزارتومان
سه ماهه:30000هزارتومان
درضمن این تعرفه ها تایک تاریخ کوتاه دراین قیمت هستند بعد از مدت کوتاهی قیمت هاافزایش می یابندپس سریع تر اقدام کنید.
شماره تلفن:09359484988
باماتماس بگیرید تاماشما را راهنمایی کنیم یاازطریق نظردادن ماشمارارهنمایی خواهیم کرد.
ایمیــــــــل بنده:
ali.mohebi2000@yahoo.com

پیام های بازرگانی

نظر سنجی

:: کدام مداح اهلبیت را بیشتر می پسندید.